Angina pectoris risicofactoren

Angina pectoris risicofactorenAngina pectoris heeft niet één oorzaak die de aandoening altijd veroorzaakt. Het is een combinatie van veel factoren die uiteindelijk het risico op angina pectoris verhoogd. Dat wil niet zeggen dat wanneer je alle Angina pectoris risicofactoren hebt, je er ook last van gaat krijgen. Tegelijkertijd loop je nog altijd het risico op angina pectoris als je geen enkele risicofactor draagt.

Wat wij hiermee willen zeggen is dat de risicofactoren de kans vergroten, maar dit geen waterdichte voorspeller is. In principe loopt iedereen het risico angina pectoris te krijgen, en is de kans erop als je risicofactoren groter, maar niet 100%.

De onderstaande risicofactoren verhogen de kans op angina pectoris. Bij enkele risicofactoren is ook aangegeven hoeveel groter de kans is ten opzichte van het niet dragen van de risicofactor. Deze cijfers zijn afkomstig van het MORGEN-EPIC-onderzoek naar arteriële trombose. Arteriële trombose is niet hetzelfde als angina pectoris, maar wel sterk verwant. Daarom mag je aannemen dat risicofactoren voor arteriële trombose ook gelden voor angina pectoris.

Roken

Roken is, zoals waarschijnlijk wel bekend, slecht voor je gezondheid. Je loopt niet alleen een verhoogd risico op longkanker, ook de kans dat je wordt getroffen door hart- en vaatziekten stijgt aanzienlijk. Daaronder behoort dan ook angina pectoris. Stevige rokers hebben een dubbel zo grote kans op arteriéle trombose (en dus grofweg op angina pectoris), dan niet-rokers.

Cholesterol – HDL

Cholesterol komt in het lichaam hoofdzakelijk in twee vormen voor: in HDL-complexen en in LDL-complexen. Dit staat voor High Density Lipid en Low Density Lipid. In HDL-complexen zit vooral vet en weinig cholesterol. In LDL zit veel cholesterol en juist weinig vet. Cholesterol heeft in het dagelijks leven een slechte reputatie gekregen. Feit is echter, dat geen enkele cel kan overleven zonder cholesterol.

HDL kan worden gezien als het “goede cholesterol”. HDL vervoert overtollig cholesterol vanuit het lichaam richting de lever, waar het wordt afgebroken. Een tekort aan HDL zorgt voor een verhoogde kans op hart- en vaatziekten waaronder angina pectoris. Mensen met een lage HDL-concentratie, lopen een drie keer zo grote kans getroffen te worden door arteriële trombose dan personen met een hoge HDL-concentratie.

Cholesterol – LDL

Waar HDL-cholesterol kan worden gezien als het “goede cholesterol”, kan van LDL worden gezegd dat het “slecht cholesterol” is. LDL-complexen vervoeren cholesterol vanuit de lever naar het lichaam. Geen probleem als het de cellen bereikt, zij hebben tenslotte cholesterol nodig voor hun bestaan. Het probleem met LDL-cholesterol is dat het relatief makkelijk de vaatwand binnendringt en deze vervolgens niet meer uitkan. Hiermee is het de primaire veroorzaker van plaquevorming in de vaatwand, wat voor vernauwing zorgt.

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk is per definitie slecht voor je bloedvaten. Er staat meer druk op de vaten wat bij gevoelige plekken, zoals stukken vaatwand met een plaque, kan zorgen voor beschadigingen. Een hoge bloeddruk is dan ook een risicofactor voor angina pectoris. Mensen met een hoge bloeddruk hebben een iets meer dan twee keer zo grote kans op arteriële trombose dan mensen met een gezonde bloeddruk.

Verhoogde stolling

Ook een verhoogde stollingsneiging verhoogt het risico op angina pectoris. Wanneer een vaatvernauwende plaque door de vaatwand heen prikt, treed er een stolling op in het bloedvat. Het lichaam wil hiermee de beschadiging oplossen. In het geval van angina pectoris werkt zo’n stolling averechts. Bij een verhoogde stollingsneiging, vindt zo’n stolling sneller of sterker plaats. De bloedprop die hierdoor wordt gevormd vernauwd het bloedvat vervolgens nog verder.

Overgewicht: een risicofactor?

Wetenschappers zijn er nog niet over uit: is overgewicht een risicofactor? Een deel zegt van niet, een deel van wel. Met overgewicht gaat meestal een slechte levensstijl gepaard. Denk aan vet eten en weinig beweging. Ook hebben personen met overgewicht vaak een verhoogde bloeddruk. Feit is dan ook dat mensen met overgewicht een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten zoals angina pectoris. De vraag is alleen of het komt door het overgewicht zelf, of de andere verschijnselen die mensen met overgewicht vaak hebben.